^ [Вверх]

eye1

слайд-1 слайд-2 слайд-3 слайд-4 слайд-5


Социально-трудовые отношения

rabota-v-rossii

dep trud

inspekciya

РОШКА ИРИНА ВИКТОРОВНА
Начальник отдела
Тел.: 8 (3463) 29-11-57
E-mail: roshkaiv@admoil.ru


КУЛИЧКИНА НАТАЛИЯ ОЛЕГОВНА
Заместитель начальника отдела
Тел.: 8 (3463) 25-66-66
E-mail: kulichkinano@admoil.ru


ДОКУКИНА ИЗИДА ФАРИТОВНА
Специалист-эксперт
Тел.: 8 (3463) 29-11-58
E-mail: dokukinaif@admoil.ru


КЫТМАНОВА ДИНА МИХАЙЛОВНА
Специалист-эксперт
Тел.: 8(3463) 29-11-58
E-mail: kytmanovadm@admoil.ru


ЗАХАРОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Специалист по охране труда
Тел.: 8(3463) 29-11-56
E-mail: zaharovoa@admoil.ru  


list e work book

баннер госуслуги